Välj en sida

Tjänster

Till förmånliga priser 

Service och reparationer

Det är mycket viktigt att genomföra regelbunden bilservice för att bilen ska kunna bibehålla sin prestanda. Servicen innehåller flera kontrollpunkter och åtgärdspunkter som bör genomföras vid olika tidpunkter och eller miltal. Dessa skiljer sig mellan olika modeller och bilmärken, och vad som gäller för just din bil tar vi direkt reda på när du kontaktar oss.

Att inte serva bilen enligt intervall vill på en bil med nybilsgaranti medföra att denna inte gäller längre. En ännu värre konsekvens är att trafiksäkerheten äventyras om inte viktiga slitagedelar som bromsar, bromsskivor och olja genomgås enligt protokoll.

När vi genomför en bilservice i vår verkstad i Nödinge så kontrollerar vi alltid och servar din bil enligt de punkter som föreskrivits av tillverkaren.  Vi följer alltså det protokoll som tillverkaren tagit fram för att din bil skall fortsätta fungera på ett optimalt sätt.

Broms

Däck

Service

Batteri

Varför och hur ofta krävs reparation och underhåll av bromsar?

Bromssystemets funktionssätt – som går ut på att en metallskiva greppas med en kloss – innebär att flera komponenter med tiden slits ut. Det betyder att det emellanåt är nödvändigt att byta ut delar som bromsbelägg, bromsskivor och bromsvätska.

Många bilägare gör misstaget att vänta till de upptäcker tecken på slitage eller försämrad bromsverkan. Vi rekommenderar därför att du servar ditt fordon med jämna mellanrum. Med regelbundna bromskontroller kan det fastställas om bromssystemets är i gott skick eller om några delar behöver bytas innan det uppstår problem.

Det är omöjligt att säga exakt hur ofta reparationer eller byten är nödvändiga, inte minst därför att olika fordon används på olika sätt. Frekventa stopp och starter vid stadskörning är t.ex. mycket mer krävande för dina bromsar är jämn körning på motorväg.

En allmän riktlinje är att bromsvätskan behöver bytas minst vartannat år.